audity, evropské projekty a cestování

Společnost ATES Agency s.r.o. působí v obasti auditů, evropských projektů a cestování. Zaměřujeme se na poskytování služeb na mezinárodní úrovni. Evropské projekty jsou zpracovávány nejen pro území České republiky, ale také v rámci spolupráce se sousedními státy především pro oblast rozvoje regionů, prohlubování přeshraniční spolupráce, kulturních a osvětových akcí. Audity jsou realizovány ve spolupráci s našimi odborníky na daná témata a ve spolupráci s našimi partnerskými organizacemi. Na poli cestování se naše aktivity zaměřují na oblast jihovýchodní Asie, kde poskytujeme našim klientům služby na míru v obasti líbánkových pobytů a poznávacích zájezdů spojených s golfem. Naše aktivity jsou cíleny především do Singapuru, Malajsie a Indonésie, kde máme partnery na lokální úrovni.